Slik virker Multilearn

Brukerveiledning

Brukere

Registrering

For å registrere bruker trykk på «Opprett Konto».
Påkrevde felt ved registrering:

 • Stilling
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Brukernavn
 • Passord

NB: Lærere må velge «Skolerepresentant» for å kunne oppgradere kontoen sin for senere å kunne bestille
lisenser på bøker samt få tilgang til andre funksjoner kun tilgjengelige for lærere. Elever velger «Elev».

Oversikt

Profilsiden viser en oversikt over den registrerte informasjonen systemet har for gjeldende brukerkonto.
For å endre disse opplysningene må brukeren trykke «Endre».

Flere bøker og aktivering av bok

Valget “Flere bøker” ligger i dropdown-menyen under brukernavnet.
Øverst til venstre i bokhyllen ligger knappen «Aktiver Bok».
Etter å ha trykket på «Aktiver Bok» må brukeren fylle inn en gyldig produktnøkkel. Deretter vil brukeren få en
forespørsel om å velge foretrukket språk på boken. Når dette er valgt, vil boken bli lagt til i brukerens
bokhylle.

NB: Lærere får sin bok lagt til automatisk ved bestilling av lisens og trenger derfor ikke gå gjennom denne
prosessen. Bestill for antallet elever som skal ha boken.

Bokhylle

I bokhyllen finnes alle bøker brukeren har lisens på. For å lese en bok må brukeren klikke på boken. Dette tar
brukeren til leseren. Siden brukeren allerede har valgt språk, vil leseren automatisk finne fram sider på riktig språk.

Bokleser

For å navigere sidene i boken må brukeren enten trykke på piltastene nederst i hjørnene eller bruke tastaturets
piltaster <- & ->. Leseren har også følgende menyer som kan velges fra knappene øverst til høyre i leseren:

Bokmerker

Bokmerkede sider kan navigeres til ved å trykke på tilhørende bokmerke. Dette vil laste inn leseren på nytt med
startside som den bokmerkede siden. Ingen annen funksjonalitet har blitt forandret.
o For å bokmerke en side må brukeren klikke på «Bokmerk denne siden». Da vil gjeldende side bli bokmerket.

Oppgaver

Denne siden viser bokens tilhørende oppgavesett. For å svare på oppgavene må brukeren enten fylle inn de tomme feltene,
klikke på et svaralternativ eller klikke på riktig radioknapp ut ifra hva oppgaven spesifiserer.
Utfylling: Når oppgaven er besvart må brukeren trykke «Lagre» for at svarene skal bli registrert.
Hvis knappen «Tøm» blir klikket på, vil tilhørende oppgave bli nullstilt.

Lærere

Registrering

Lærere må registrere en konto på lik linje med andre brukere, men må passe på å velge «Skolerepresentant» i stillingsvalg.
Etter at kontoregistreringen er fullført vil lærere få et ekstra menyvalg i dropdown-menyen oppe i høyre hjørne; «Klasse.

Registrere skole

Første gang en lærer trykker på «Kjøp Lisens» vil brukeren bli videreført til et registreringsskjema for å registrere skole.
Dette skjemaet har følgende felter:

 • Organisasjonsnummer – Skolens organisasjonsnummer som oppført i Brønnøysundregisteret
 • Skole – Skolens navn. Må fylles ut
 • Skolens Nettside – Url til skolens nettside. Ikke obligatorisk
 • Besøksadresse – Obligatorisk
 • Fakturaadresse – Obligatorisk. Denne vil bli brukt ved fakturering av bestilte lisenser

Kjøpe lisens

Gå til «Klasse» og velg «Kjøp lisens». På neste side må brukeren klikke på ønsket bok.

 • Velg Klasse: Her kan brukeren enten velge en tidligere registrert klasse eller registrere en ny. Nye klasser
  trenger bare et navn for å bli registrert.
 • Antall lisenser: Antall bøker man trenger til elever. Læreren som bestiller får eget eksemplar automatisk.
 • Referansenummer: Skolens referansenummer ved bestilling av læremateriale. Ikke påkrevd.

Ved å trykke «Registrer bok» vil bestillingen bli registrert og neste side er kvitteringen med produktnøkkelen for
boklisensene.

Klasseadministrasjon

Ved å trykke på knappen «klasse» under hovedmenyen, vil brukeren kunne velge mellom registrerte klasser. På siden vil
læreren kunne se en oversikt over

 • Lisenser: Her vises bøkene det er registrert lisenser på.
 • Elever: Ved å trykke på «Elevoversikt» vil brukeren få en oversikt over registrerte elever.
 • Åpne oppgavesett: Ved å trykke på et bok-navn under Lisenser vil brukeren få frem en tabell med alle oppgavesett.
  Ved å krysse av på de oppgavesettene brukeren ønsker å åpne og deretter trykke på lagre nederst på siden,
  vil avkryssede oppgavesett bli åpnet for elevene i klassen.
 • Under «Elevoversikt» kan brukeren velge å se oppgavesettene til eleven ved å velge «Vis bok».
 • Læreren kan åpne oppgaver for hele klassen etter hvert som arbeidet går frem, eller lærer kan differensiere på
  eleven med hensyn til deres kompetanse og fremdrift.
 • Differensieringen skjer ved å åpne enkelte oppgaver for spesielle elever, men ikke for andre. Det at elevene ikke
  kan løse oppgavene før læreren gir tilgang, sikrer at oppgavene får den tiltenkte pedagogiske effekt, da de ikke
  kan løses av andre enn eleven.
 • Differensieringen skjer ved å åpne enkelte oppgaver for spesielle elever, men ikke for andre. Det at elevene ikke
  kan løse oppgavene før læreren gir tilgang, sikrer at oppgavene får den tiltenkte pedagogiske effekt, da de ikke
  kan løses av andre enn eleven
 • Tilbakemeldingsfunksjonen gjør at læreren har full kontroll og til en hver tid kan styre elevenes aktivitet dit hvor
  det er behov for at de tilegner seg stoffet på riktig måte.
 • Endringsfunksjonen under “oversikt” er et sted hvor brukere kan endre faktaopplysninger om seg selv.