Om prosjektet Multilearn

Om Multilearn

Multilearn er en videreføring av et prosjekt som ble startet i 2004 i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Prosjektet tok sikte på å lage støttemateriell til tospråklige minoritetselever. Dette har vært et meget vellykket arbeide, og det foreligger nå mer enn ett hundre ulike hefter på 12 fagområder, og det er totalt 15 språk på enkelte av heftene, og stadig flere kommer til.

Det har vært over 100 personer engasjert fra de ulike kulturer som er representert i materiellet med i utviklingen. Alle deltagere har pedagogisk bakgrunn. Det hele er styrt av en utviklingsgruppe under ledelse av professor Kamil Øzerk ved Univesitet i Oslo.

Ideen i dette er at det kan undervises for elever fra mange ulike kulturer og språk med samme stoff samtidig. Denne digitale versjon er en videreutvikling av dette arbeidet, og i løpet av 2012 vil det foreligge ytterligere 15 produkter på 9 språk. Alt innholdet er knyttet til kompetansemålene i læreplanene.

Det er første versjon av løsningen som slippes nå i 2012, det foregår en kontinuerlig videreutvikling av systemet. I første omgang vil alle som ønsker ha fri tilgang til løsningen, og kan etablere sine egne klasser og teste systemet.

Vi er takknemlige for tilbakemelding fra brukere, dette sendes til: post@kolofon.no

Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.