Om oss bak Multilearn

Om Kolofon Forlag

Kolofon Forlag AS holder til midt i Oslo sentrum. Hvert år gir vi ut mellom 100 og 150 titler sammen med datterforlaget Koloritt Forlag.. Mer enn 500 forfattere står på vår publiseringsliste

Kolofon Forlags Tospråklige skolebøker er støttemateriell til bruk i opplæringen av språklige minoriteter. De ti forskjellige fagområdene har en norskspråklig versjon og flere tospråklige versjoner. Alle versjonene har et felles arbeidshefte på norsk.

Heftene kan brukes fra og med fjerde klassetrinn. Nyankomne ungdommer og voksne kan også dra nytte av støttematerialet. Av den grunn anbefales også støttematerialet til bruk i voksenopplæringen.

Tekstenes og arbeidsoppgavenes innhold er viktig for brukernes norskspråklige og kunnskapsmessige utvikling. Heftenes innhold hjelper brukerne til å orientere seg om det norske samfunnet.

Alle versjonene innenfor de ulike fagområdene er innholdmessig like. Dette gjør det mulig å bruke støttematerialet i språklig og aldersmessig heterogene klasser eller grupper.

Heftene er utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet

Du når oss på følgende måter:

Besøk oss i Nedre Slottsgate 5, 0157 Oslo

Ring oss på 22 82 51 00 - 90 66 65 65

Faks oss på 22 82 51 01

Send en e-post til post@kolofon.no

Kolofon Forlag er i dag et uavhengig forlag som eies av Alf Bergli.

Alf Egil Bergli